top of page

All Videos

All Videos

All Videos
Search video...
Որտե՞ղ դնել աձեռոցիկը սեղանից հեռանալիս/Where to put the napkin when leaving the table?

Որտե՞ղ դնել աձեռոցիկը սեղանից հեռանալիս/Where to put the napkin when leaving the table?

02:25
Play Video
Վարպետության դաս. Արփի Օսկանյան

Վարպետության դաս. Արփի Օսկանյան

33:54
Play Video
Առավոտ լուսո․ Արփի Օսկանյան

Առավոտ լուսո․ Արփի Օսկանյան

16:35
Play Video
bottom of page